cz
Vítejte na gay seznamce,
& najdi toho správného kluka ještě dnes!

Ochrana soukromí

reklama

Oznámení o změně všeobecných podmínek

 

Vážený uživateli,

 

dovolte nám, abychom Vás informovali o změnách našich všeobecných podmínek v souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)  - General Data Protection Regulation zkráceně GDPR.

 

Abychom splnili podmínky nařízení GDPR došlo k úpravě našich všeobecných podmínek. Jedná se především o část Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR a to s účinností od 25.5.2018.

 

Tato změna pro Vás obecně nic nemění a není nutný z Vaší strany žádný dodatečný zásah. Pouze bychom Vás rádi informovali v jakém rozsahu nakládáme s osobními údaji, pro jaké účely je využíváme, jak s nimi nakládáme a jaké máte práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji. Všechny informace naleznete v novém znění textu souhlasu se zpracováním údajů, kde naleznete odkazy na dokumenty Poučení o právech v oblasti ochrany osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů.

 

S přátelským pozdravem

 

Tým Rubcon dating media

 

 

 

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

Webové stránky  („správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se členů internetové seznamky („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů přestavující tzv. osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady ( o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES             („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů budou správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy. A to pouze pro potřeby registrace na internetových stránkách . Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doporučeným správci na emailovou adresu. V takovém případě bude zpracování osobních údajů na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. V případě, že uživatel zruší profil na internetové seznamce, se automaticky veškeré osobní údaje smažou a již nebudou v držení správce. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním

V případě, že subjekt údajů udělí správci souhlas se zpravováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu: jméno, email, ip adresa, cookies ( pro možnost automatického odhlášení z našich stránek v případě, že se člen řádně při odchodu neodhlásí) , údaje pro google analytics ( měření návštěvnosti pomocí aplikace google analytics a statistiky návštěvnosti) , sexuální orientace ( pouze a anonymně pro snazší výběr partnera) , otázky ohledně sexuálního života ( aby potenciální partner či partnerka mohly o druhém profilu usoudit jestli se k sobě hodí či nikoli)  a (b) po dobu trvání smlouvy mezi správcem a subjektem nebo do odvolání souhlasu subjektem.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl.  GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl.  16 nebo čl. 17 GDPR) , nebo popřípadě omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskyl správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat správce, a to na emailové adrese.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, spráce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právních povinností a správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

 

 

Collection of Information

We collect personally identifiable information, like names, email addresses, etc., when voluntarily submitted by our visitors. This information is only used to fulfill your specific request, and to sign you up for our service mailing list, unless you give us permission to use it in other manners.

Cookie/Tracking Technology

This website may use cookie and tracking technology depending on the features offered. Cookie and tracking technology are useful for gathering information such as browser type and operating system, tracking the number of visitors to the website, and understanding how visitors use the website. Cookies can also help customize the website for visitors. Personal information cannot be collected via cookies and other tracking technology, however, if you previously provided personally identifiable information, cookies may be tied to such information. Aggregate cookie and tracking information may be shared with third parties.

Distribution of Information

We may share information with governmental agencies or other companies assisting us in fraud prevention or investigation. We may do so when: (1) permitted or required by law; or, (2) trying to protect against or prevent actual or potential fraud or unauthorized transactions; or, (3) investigating fraud which has already taken place. The information is not provided to these companies for marketing purposes.

Commitment to Data Security

Your personally identifiable information is kept secure. Only authorized employees, agents and contractors (who have agreed to keep information secure and confidential) have access to this information. All emails and newsletters from this website allow you to opt out of further mailings.

Privacy Contact Information

If you have any questions, concerns, or comments about our privacy policy you may contact us using means provided on this website. We reserve the right to make changes to this policy. Any changes to this policy will be posted.

reklama

Reklama

reklama
Heslem chráněné foto
Heslem chráněné foto
Heslem chráněné foto